top of page

Innovatief werken bij de overheid

De afgelopen achttien jaar heb ik onder andere gewerkt aan sport & onderwijs, ruimtelijke ordening & Vogelaarwijken, publieke participatie, duurzaam bouwen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kinderen in armoede en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

In mijn tijd als ambtenaar had ik talentvolle collega's en toch bleef ik het gevoel houden dat we effectiever beleid konden maken. Dus nam ik het initiatief tot Beleidslab, waarbij ik twee jaar lang vijf teams heb gecoacht op het maken van beleid vanuit de leefwereld van de doelgroep. Voor wie het kent, daarbij gebruikten we de methodiek Design Thinking. 

Foto%20P31_edited.jpg

Bijna een burn-out

En toen kwam de klap. Na jarenlang de benen uit mijn lijf gerend te hebben om met al mijn goede bedoelingen deadlines te halen en mijn steentje bij te dragen aan de doorontwikkeling van het ambtelijk vak, barstte ik bij het minste of geringste in tranen uit. Het kwam zelfs zover dat ik een dag lang helemaal niet kon stoppen met huilen, pas 's avonds was ik weer in staat om een beetje te lachen. Ik heb geluk gehad, ik ben net niet in een burn-out terechtgekomen. Maar zoveel mensen om mij heen wel...

Zoektocht

Daar begon mijn zoektocht naar hoe ik écht het verschil wilde maken. 

De afgelopen vier jaar:

  • heb ik ervaring opgedaan met het werken voor (semi)ambtelijke opdrachtgevers;

  • heb ik veel creatieve ontwikkelsessies gefaciliteerd;

  • heb ik de training Focus in je Werk ontwikkeld;

  • heb ik de training Maak beleid met impact (Design Thinking) ontwikkeld;

  • heb ik ervaring opgedaan met het coachen van teams en individuen;

  • ben ik Agile Coach geworden. 

Daarnaast heb ik onder andere de volgende trainingen gevolgd: Storytelling, Filmen met je iPhone, Graphic Facilitation, Theory U en Toepassen van creatieve technieken en begeleiden van innovatieprocessen. 

Wil je nog meer over mijn ervaring weten? Ga dan naar mijn LinkedIn!

Mijn nieuwe droom

Mijn hart ligt nog steeds bij de overheid. Qua talent is er nog zoveel onaangeroerd potentieel onder ambtenaren. Daarnaast nemen ook bij de overheid de burn-outs helaas schrikbarend toe.

Er is wat mij betreft veel te veel werkstress. Bovendien vraagt onze snel veranderende samenleving om een andere overheid: dienstbaarder, flexibeler, innovatiever. 

Het is mijn ambitie om iedereen die werkt aan maatschappelijke vraagstukken slimmer te laten werken, zodat jij  écht het verschil maakt en het werkplezier er vanaf spat!

Zijn wij een match?

Heb je het lef om te kiezen voor impact? Kleur je graag buiten de lijntjes? Wil je dat het werkplezier ervan af spat? Dan kunnen we samen veel bereiken! 

Mijn hart en mijn ervaring ligt bij de overheid. Werk jij niet bij een (semi)overheidsorganisatie, maar heb je toch interesse? Neem dan ook contact met me op en dan kijken we samen wat ik voor jou kan betekenen. 

“Dille heb ik leren kennen als een hele aardige, gedreven en enthousiaste vrouw, waarmee je heel prettig kunt samenwerken. Ze bereidt haar zaken heel goed voor, komt beslagen ten ijs en is heel betrokken. Ze kent verschillende werelden van binnenuit en wij hebben daar als Kinderhulp veel aan gehad. Dank Dille.” 

Jan Wezendonk, CEO Nationaal Fonds Kinderhulp

bottom of page